top of page

מאמרים

White interior
logo-YSB-2.png

כאשר אתם רוכשים דירה מיזם (לעומת דירה יד שנייה), פעמים רבות הנכם מחויבים בתשלום שכר טרחה לעורך הדין של היזם בסך של כמה אלפי שקלים (לטובת רישום הזכויות בדירה על שמכם בבוא היום). עצם התשלום הזה מטעה רוכשים לחשוב שעורך הדין של היזם מייצג גם אותם ברכישה, אך כאמור זה אינו המצב.

logo-YSB-2.png

קשה לנו לחשוב על היום בו נהפוך מאנשים פעילים, עצמאיים וחיוניים, לאנשים שאינם מסוגלים להחליט ולבצע החלטות הנוגעות לענייניהם האישיים. עם זאת חשוב לדעת ולהכיר, שאם אדם הופך לכזה שאינו מסוגל וכשיר לנהל את ענייניו,

logo-YSB-2.png

במדינת ישראל קיים מס בגין רכישת מקרקעין, הנקרא מס רכישה. המס מחושב כאחוז מסוים משווי המקרקעין, אולם קיימים בחוק פטורים והקלות כאשר מדובר ברכישה על ידי יחיד תושב ישראל (ולא של תאגיד כלשהו), של דירה יחידה (דירה ראשונה או שיפור דיור), לעומת רכישה של דירה נוספת או רכישת מקרקעין שאינם דירה.

logo-YSB-2.png

כאשר אדם נפטר, עזבונו (הרכוש שלו) יחולק בין יורשיו החוקיים בהתאם לדין – חוק הירושה, תשכ"ה-1965. יורשים על פי דין – בן הזוג או בת הזוג, קרובי המנוח לפי שיטת מעגלי ירושה.

logo-YSB-2.png

כאשר אתם מתכננים לרכוש דירה 'יד שנייה' ומימון הרכישה נעשה בחלקו מהלוואת משכנתא, אז כחלק מהליך קבלת המשכנתא – הבנק שולח שמאי מטעמו לדירה לצורך הערכת שוויה. ביקור השמאי נעשה בדרך כלל רק לאחר חתימת חוזה הרכישה, ומחיר הדירה לצורך המשכנתא יקבע לפי הנמוך מבין השניים: מחיר הדירה בחוזה הרכישה, או קביעת השמאי מטעם הבנק.

bottom of page